Silverlight 4:Validation-2

Herkese merahaba, Bu makalemde Validation’ın devamını anlatıyor olacağım. Validation hakkındaki bir önceki makaleme buradan ulaşabilirsiniz. İlk olarak MainPage.xaml dosyamızda bir takım değişiklikler yapıyoruz. Textboxların Text özelliklerinin içerisine “NotifyonValidationError=True” ifadesini ekliyoruz. Bu sayede textbox’ın içeriği ile ilgili bir hata varsa mouse’u